Help ook mee kinderen en jongeren van onbemiddelde ouder(s) gratis sportlessen te geven. 

 

Word "441 Angel"

Voel jij je ook betrokken bij het lot van kinderen met een beperking en jongeren die zich door omstandigheden bevinden in een mindere financiële situatie en buiten de gemeentelijke regelingen vallen. Wil je meehelpen deze kinderen en jongeren te laten meetellen in de samenleving?

Meld jezelf dan aan als “Angel” van stichting 441 Childcare en help ons te helpen.

 
Ben je nog niet in het bezit van een VOG verklaring, dan kunnen wij deze GRATIS voor je aanvragen. (VOG verklaring is een bewijs van goed gedrag).