Help ook mee kinderen en jongeren van onbemiddelde ouder(s) gratis sportlessen te geven. 

 

ANBI Status

Stichting 441 Childcare heeft volgens de ANBI status de verplichting de volgende gegevens met u te delen op de website;

 • Stichting 441 Childcare
 • 94993 Steunfonds
 • RSIN 855030811
 • Kvk  62962582
 • Bank Nr.  NL29 INGB 0006 9008 54 BIC INGBNL2A "BIC INGBNL2A"

De doelstelling

De gecertificeerde ANBI Stichting 441 Childcare ondersteunt kinderen met een beperking en jongeren van werkende ouder(s) die door omstandigheden tijdelijk in een mindere financiële situatie zijn beland en buiten de subsidieregelingen vallen in Nederland In samenwerking met sportcentra, fitnesscentra, stichtingen, verenigingen en sponsors zetten wij onszelf in voor gesponsorde (sport)activiteiten en trachten hiermee te voorkomen dat deze specifieke doelgroep gaat afglijden naar een lager milieu. 

Om deze specifieke groep jongeren te ondersteunen, voordat deze jongeren afglijden naar een lager milieu, bieden wij gesponsorde activiteiten aan zoals; judo - fitness - boxen - karate - akkido - mma - muay thai - wing chun - voetbal - yoga - muziek - zang - dj en paardrijlessen in samenwerking met sponsoren, verenigingen sportcentra en fitnesscentra. 

441 Childcare richt zich op schrijnende gevallen welke wij onder de aandacht brengen met behulp van social media. Met uw hulp kunnen we deze onvermogende jongeren en kinderen gesponsorde sportlessen geven, een vakantieproject realiseren en droomwensen in vervulling laten gaan binnen Nederland

Het beleidsplan

Onze kernactiviteiten bestaan uit het houden en organiseren van:

 • 441 inzamelacties.
 • 441 crowdfunding,.
 • 441 benefietavonden.
 • 441 sportevenementen.
 • Het opsporen van hulpbehoevende jongeren en kinderen d.m.v. infostands op drukbezochte locaties.
 • Het geven van donaties en voorbereidende hulpverlening met ondersteuning van sponsors t.b.v. onvermogende jongeren en kinderen met een beperking die ondanks de hoge inzet van hulpverlenende instanties niet in aanmerking komen voor de bestaande subsidieregelingen.

441 Childcare start in de zomer van 2016 met “Project 441” en staan met infostands op drukbezochte locaties. Het doel hiervan is de naamsbekendheid  van “Project 441” te vergroten en onze specifieke doelgroep effectiever te benaderen.
De infostands worden bemand door onze “441 Angels” en ingezet als laagdrempelig aanmeld en informatiepunt voor jongeren van werkende ouder(s), die door omstandigheden tijdelijk in een mindere financiële situatie verkeren en daardoor niet in aanmerking komen voor de beschikbare subsidies. Hierdoor kunnen deze jongeren zichzelf niet of onvoldoende ontwikkelen en is het deelnemen aan diverse (sport)activiteiten financieel niet haalbaar.

De aanpak is uniek omdat in samenwerking met "441 Angels" en Project 441, op een speelse laagdrempelige manier mogelijk gemaakt wordt voor jongeren, kinderen en ouders een probleem aan te melden. Na controle van de persoonlijke omstandigheden gaat het 441 team aan de slag en opzoek naar een oplossing in samenwerking met de media, sportcentra, fitnesscentra, stichtingen, verenigingen en sponsors.


Vanaf 01-08-2016 is besloten om onze doelgroep uit te breiden met thuiswonende tot 27 jaar zonder zelfstandig inkomen. De eerste periode van ondersteuning is geldig gedurende 3 maanden waarna een verlenging mogelijk is

Uiteraard beschikken wij niet over de financiële middelen om alle ondersteuningen te bekostigen en vragen u een kleine bijdrage te leveren naar keuze:

Zelf kunt u individuele projecten t.b.v. kinderen met een beperking en jongeren van werkende ouders of alleenstaande, die niet in aanmerking komen voor de subsidieregelingen bij ons onderbrengen, ondersteunen en begeleiden.

Wij werken niet op de traditionele manier of met subsidie, maar met daadkracht in samenwerking met met de media, sporcentra, fitnesscentra, stichtingen, verenigingen en sponsors zonder enige vorm van discriminatie op nationaliteit, geloof of geaardheid.

Alle ontwikkelingen/inkomsten & uitgaven zijn overzichtelijk en transparant te volgen via de website. 

 

Vrijwilligers "441 Angels"

 

Het beloningsbeleid

441 Childcare keert geen financiële beloning uit aan haar bestuur of vrijwilligers en worden alle inkomsten maximaal beschikbaar gesteld aan 441 projecten binnen Nederland.

Ook de bedrijven waarvan bestuursleden middellijk dan wel onmiddellijk zijn verbonden ontvangen geen beloning/vergoeding voor diensten en/of producten ten behoeve van de stichting.

 

De voordelen van een ANBI

 

 

 • Er is geen successierecht of schenkingsrecht verschuldigd over schenkingen aan 441 Childcare.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • Donaties door natuurlijke personen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, rekeninghoudend met drempelbedragen.
 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.