Help ook mee kinderen en jongeren van onbemiddelde ouder(s) gratis sportlessen te geven. 

 


Welkom op de website van Stichting 441 Childcare.

De gecertificeerde ANBI Stichting 441 Childcare ondersteunt kinderen met een beperking en jongeren van werkende ouder(s) die door omstandigheden tijdelijk in een mindere financiële situatie zijn beland en buiten de subsidieregelingen vallen in Nederland. In samenwerking met sportcentra, fitnesscentra, stichtingen, verenigingen en sponsors zetten wij onszelf in voor gesponsorde (sport)activiteiten en trachten hiermee te voorkomen dat deze specifieke doelgroep gaat afglijden naar een lager milieu. 

Wij ondersteunen met;

 • Balsporten (voetbal, honkbal, hockey, korfbal, basketbal, rugby, handbal, volleybal, golf)

 • Verdedigingssport (judo, karate, aikido, wing chun, boksen, mma en muay thai)

 • Watersport (zwemmen, waterpolo, zeilen en surfen)

 • Racketsport (tennis, badminton en squash)

 • Krachtsport (fitness)

 • Overige (Yoga, turnen/gymnastiek, atletiek, schaatsen, muziek -zang -dj en paardrijlessen

 • Dagtrips en vakanties in Nederland.

Kerntaken.

Gezamenlijk met fitnesscentra, sportcentra en sponsoren zetten wij ons onbezoldigd in voor "441 projecten" en laten droomwensen in vervulling gaan binnen Nederland. 
De kernactiviteiten van "project 441" bestaat uit het houden en organiseren van;

 • 441 inzamelacties.

 • 441 crowdfunding. 

 • 441 benefietavonden.

 • 441 sportevenementen.

 • Het opsporen van hulpbehoevende jongeren en kinderen d.m.v. infostands op drukbezochte locaties.

 • Het verstrekken van voorbereidende dienstverlening met ondersteuning van sponsors t.b.v. onvermogende jongeren en kinderen met een beperking die ondanks de hoge inzet van hulpverlenende instanties niet in aanmerking komen voor de bestaande subsidieregelingen of uit het zicht geraakt zijn.

Werkwijze.

Door met infostands op drukke locaties te staan benaderen wij deze specifieke doelgroep met voorbereidende dienstverlening in samenwerking met onze "441 Angels". Ook zijn er aanmeldformulieren beschikbaar op fitnesscentra en sportcentra. Op een speelse laagdrempelige wijze wordt het door project 441 mogelijk gemaakt jongeren en kinderen aan te melden voor gesponsorde (sport)activiteiten. Na aanmeldingen worden alle persoonlijke omstandigheden individueel bekeken en binnen 14 dagen beoordeeld. Vanaf 01-08-2016 is besloten om onze doelgroep uit te breiden met thuiswonende tot 27 jaar zonder zelfstandig inkomen. De eerste periode van ondersteuning is geldig gedurende 3 maanden waarna een verlenging mogelijk is. Kleding en sportschoenen dienen zelf aangeschaft te worden..

Een kleine ondersteuning kan een groot resultaat opleveren en bepalend zijn voor de toekomst van deze jongeren, help daarom ook mee de teugels in handen te nemen en ondersteun deze specifieke doelgroep in Nederland op het juiste moment.